Zmiana terminu składania wniosków Program KLUB 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Sportu podjęło decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania i rozpatrzenia wniosków w ramach Rządowego Programu KLUB .

Wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB  małe i średnie kluby sportowe mogą składać do 9 kwietnia 2020 r. Sposób składania wniosków nie uległ zmianom. W tegorocznej edycji wnioski wysyłamy wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu AMODIT.

Dodatkowe wymagane dokumenty:  sprawozdanie finansowe, aktualny wydruk z KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji i statut należy załączyć w formie czytelnego skanu lub zdjęcia.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 4 czerwca 2020 r. 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/ministerstwo-sportu-wydluzylo-terminy-skladania-i-rozpatrzenia-wnioskow-na-zadania-z-zakresu-upowszechniania-sportu