Wyniki Program KLUB 2020

Znamy już listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie na realizację Programu KLUB w 2020 roku.

Wszystkie podmioty, którym przyznano dofinansowanie proszone są o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w pliku: „Procedura postępowania – Klub 2020”. Znajduje się w nim instrukcja opisująca działania, których podjęcie jest niezbędne w celu podpisania umowy dotacyjnej.

Wyniki do pobrania są na stronie:

https://www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-programu-klub