Zmiany w naborze wniosków

Program KLUB od kilku lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W samym tylko roku 2021 dofinansowaniem objęte zostały aż 5172 kluby sportowe z całej Polski.

W tym roku doszło do zmiany formuły Programu KLUB. Podczas ogólnopolskiego naboru został wyłoniony operator – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – który będzie podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie zasad naboru, kryteriów oceny, podanie terminów naboru wniosków, za rekrutację do Programu KLUB małych i średnich klubów sportowych oraz rozpatrzenie wniosków, przyznanie dotacji i końcowe rozliczenia.

W roku 2022 na realizację Projektu KLUB zostało przeznaczone  66,5 mln zł – o 15 procent więcej niż w poprzedniej edycji.

Informacja o wyłonieniu operatora dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-operatora-krajowego-programu-klub-rozstrzygniety22