Program Klub 2018

Rządowy program KLUB to kompleksowe wsparcie dla małych i średnich klubów sportowych. Otrzymane środki przeznaczone są na wynagrodzenie trenera, zakup sprzętu i organizację obozu sportowego. Skierowany jest zarówno do klubów jedno- jak i wielosekcyjnych.

W 2016 roku szkoleniem zostało objęte ok. 130 tys. dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymało 2 151 klubów o łącznej wartości 24 mln złotych.

W 2017 roku kwota 37 mln pozwoliła na dofinansowanie działalności 3 352 klubów sportowych. Programem zostało objęte ok. 170 tys. dzieci i młodzieży oraz 8 tys. szkoleniowców z całej Polski.

W 2018 roku na realizację rządowego programu KLUB zaplanowano budżet w wysokości 40 mln zł.

Close Menu
×

Koszyk

Close Panel