Pobierz przykładowy wniosek

TYLKO do 8 maja 2018r. można składać wnioski o dofinansowanie w IV edycji rządowego Programu KLUB.

W tym roku na realizację Rządowego Programu KLUB zostało przeznaczone aż 40 mln zł. Taka wartość to realne wsparcie dla ponad 3 500 tysięcy klubów!

Specjalnie dla klubów, które są jeszcze na etapie wypełniania wniosku, przygotowaliśmy pomocne materiały, które pomogą prawidłowo wypełnić wniosek.

  POBIERZ POPRAWNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK DLA KLUBU JEDNOSEKCYJNEGO 

 

  POBIERZ POPRAWNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK DLA KLUBU WIELOSEKCYJNEGO 

 

Pamiętajcie, aby zawsze postępować zgodnie z 7 krokami do otrzymania dofinansowania!
Po wypełnieniu wniosku w systemie AMODIT, należy go wydrukować i wraz z kompletem dokumentów wysłać pocztą na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program „Klub” 2018”. Pamiętajcie, liczy się data stempla pocztowego!
Zastanawiacie się jakie dokumenty musicie złożyć wraz z wnioskiem? Skorzystajcie z naszej Listy dokumentów niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosków.
Powodzenia!