Ostatnia szansa na złożenie wniosku!

Wnioski o dofinansowanie w III edycji rządowego Programu KLUB można nadsyłać do 8 maja 2018. 

Zostały tylko 4 dni aby złożyć wniosek!

Przedstawiamy listę 5 kroków, które dzielą Was od złożenia wniosku!

Lista 5 kroków do złożenia wniosku w III edycji rządowego Programu KLUB:

  1. Pobierz przykładowy wniosek i zapoznaj się warunkami uczestnictwa w Programie KLUB.
  2. Zaplanuj na co przeznaczysz dofinansowanie. Przygotuj kosztorys lub zgłoś się po indywidualną wycenę.
  3. Wypełnij wniosek wraz z załącznikami.
  4. Sprawdź z naszą check listą, czy masz przygotowane niezbędne dokumenty.
  5. Złóż wniosek w wersji elektronicznej w systemie AMODIT oraz wyślij podpisaną wersję papierową wraz z dokumentami (patrz punkt 4) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program „Klub” 2018”. Pamiętaj – liczy się data stempla pocztowego.

Wypełniłeś już wniosek? Sprawdź z naszą CHECK LISTĄ czy masz przygotowane niezbędne dokumenty!

Powodzenia!