Najczęściej popełniane błędy

Z pewnością zapoznaliście się już z przykładowym wnioskiem, możliwe że nawet go wypełniliście.

Wydaje się prosty?  Po ogłoszeniu wyników I naboru Programu KLUB w 2017 roku okazało się, że wnioski aż 2432 klubów zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Przedstawiamy 10 najczęściej popełnianych błędów* podczas składania wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego Programu KLUB.

10 najczęściej popełnianych błędów

 1. Błędna reprezentacja klubu, brak pełnomocnictw dla osób podpisujących wniosek, brak upoważnień do reprezentowania klubu.
 2. Brak dołączonego bilansu lub sprawozdania finansowego.
 3. Nieprawidłowa kalkulacja kosztów finansowych.
 4. Niemożność weryfikacji daty rejestracji klubu.
 5. Zaniżona, błędna lub nie przedstawiona kwota otrzymanych dotacji w ubiegłym roku.
 6. Brak klauzuli za zgodność z oryginałem i podpisów na każdej stronie statutu.
 7. Błąd w przedmiocie i zakresie wnioskowanego dofinansowania.
 8. Wniosek wysłany po terminie.
 9. Brak informacji o liczbie uczestników klubu, będących objętych dofinansowaniem.
 10. Kwota otrzymanych dotacji ze środków publicznych w poprzednim roku przekraczała 200 tys. zł

Najwięcej problemu sprawiało prawidłowe podpisanie dokumentów papierowych, które dołączane były do wniosku wysyłanego pocztą. Aż 26 % wniosków zostało odrzucone tylko z tego powodu, że zostały podpisane przez osoby, które nie posiadały odpowiednich upoważnień i pełnomocnictw, bądź też podpisała je niewystarczającą ilość osób. Proszę uważnie zapoznać się z zapisami dotyczącymi kwestii reprezentacji, które są zawarte w statucie każdego klubu. Przy okazji, proszę sprawdzić czy zapisy w statucie Klubu są zgodne z informacjami zawartymi w KRSie.

Drugim najczęściej popełnianym błędem był brak bilansu lub sprawozdania finansowego dołączanego do wniosku. Jest to WARUNEK KONIECZNY również w tegorocznej edycji. Biorąc pod uwagę, że dodatkowo 9% klubów przedstawiło bilans lub sprawozdanie finansowe, w którym odnaleziono błędne kwoty, różnice pomiędzy deklarowaną kwotą a faktycznie otrzymaną kwotą dotacji jest to najbardziej kłopotliwy punkt ubiegania się o dofinansowanie. Proszę sprawdźcie trzykrotnie czy o niczym nie zapomnieliście i czy kwota wpisana we wniosku zgadza się z kwotą wynikającą z dołączanych przez Was dokumentów.

Porównywalna ilość błędów pojawiła się także podczas kalkulacji kosztów finansowych. Niektóre z przykładów:

 • dokonano tylko kalkulacji zakupu sprzętu sportowego, bez wynagrodzenia trenera,
 • nie zgadzała się ilość sztuk sprzętu sportowego,
 • niespójna była liczba trenerów, którzy będą otrzymywali dofinansowanie,
 • nieprawidłowo wyliczona została ilość godzin, podczas których będzie prowadzony trening,
 • brakowało opisu sprzętu, który miał zostać zakupiony.

Nawiązując do myśli, że “człowiek powinien się uczyć na cudzych błędach, bo sam wszystkich popełnić nie zdoła” (Zbieg okoliczności, aut. J. Chmielewskiej), mamy nadzieję że uda Wam się ustrzec przed opisanymi błędami i poprawnie wypełnicie wniosek.

*Lista 10 najczęściej popełnianych błędów została stworzona na podstawie informacji zamieszczonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 24.07.2017 roku na stronie https://bip.msit.gov.pl.