,,Za zgodnością z oryginałem”

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie 1 min

Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (w przypadku, gdy
zgodnie ze statutem wnioskodawcy, wymagane jest stosowne upoważnienie, należy je
dołączyć do dokumentacji; co do zasady, jeśli statut nie stanowi inaczej, takie upoważnienia
muszą być podpisane przez Zarząd klubu) do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań
finansowych w imieniu wnioskodawcy.
W przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy opatrzyć
je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność
z oryginałem” nie będą uwzględniane. Zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona
przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek wraz
z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu. Wszystkie rubryki formularza wniosku
oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 0
Odwiedzin: 214
Close Menu
×

Koszyk

Close Panel