RODO

Przybliżony czas na przeczytanie < 1 min

Według Prawa zleceniobiorca zobowiązuje się do posiadania oświadczeń wszystkich osób, których dane osobowe zostały zawarte w dokumentacji umowy, o wyrażeniu przez nie zgody na przetwarzanie tych danych, na potrzeby zawarcia i realizacji umowy. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, określanego umową, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych MSiT, zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenie osób, których te dane dotyczą, zgodnie z Programem ,,KLUB” oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 1
Odwiedzin: 336