Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie 1 min

Wniosek należy wypełniać w określonej chronologii, kolejno przechodząc do następnych pozycji (zgodnie z zasadą wypełniania „od góry do dołu”). Podczas edycji poszczególnych elementów wniosku pracę należy regularnie zapisywać klikając przycisk „Zapisz”. Należy zwrócić szczególną uwagę na punkt wniosku – VI. Przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania. W tym miejscu należy zaznaczyć, które z 3 możliwych komponentów wnioskowanego zadania :

 • prowadzenie zajęć,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • organizacja obozu sportowego.

Mają być objęte dofinansowaniem (prowadzenie zajęć jest elementem obowiązkowym). Po dokonaniu wyboru należy zapisać pracę, a wygląd wniosku zostanie dostosowany do dokonanego wyboru.

Uwaga! Część danych w dalszych punktach wniosku uzupełniana jest automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych informacji.

Pola „Sporty” oraz „Nazwa Związku” (pkt IV ppkt 4) są polami słownikowymi, pojawiają się po wpisaniu pierwszych kilku liter (nazwy sportu lub związku sportowego).

Jeśli w trakcie wypełniania wniosku wprowadzone zostaną zmiany w zakresie wnioskowanego wsparcia np. prowadzenie zajęć sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizacja obozu sportowego, wówczas należy je zapisać, a następnie zaktualizować dalsze elementy wniosku.

Pola wniosku po wypełnieniu, których konieczne jest użycie przycisku zapisz:

 • Sekcje, o których dofinansowanie wnioskuje klub (kolumna „należy/nie należy do polskiego związku”) (pkt III);
 • Wartość wnioskowanego dofinansowania (pkt IV);
 • Przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania – zakres rzeczowy zadania – po wyborze tzw. check boxów (pkt VI);
 • Liczba osób prowadzących zajęcia i pobierających wynagrodzenie w ramach programu “Klub” (pkt VI);
 • Przedmiot zakupu sprzętu sportowego (pkt VI);
 • Tabela „Koszty” (pkt VIII)
 • Oświadczam że wnioskodawca (punkt IX, ppkt 3);
 • Oświadczam, że wnioskodawca (punkt X, ppkt 6)

Po wypełnieniu wszystkich elementów wniosku i sprawdzeniu poprawności należy kliknąć przycisk „Wyślij”.

Uwaga! Po kliknięciu przycisku „Wyślij” wniosek zostanie automatycznie przesłany do ministerstwa, i nie będzie możliwa dalsza edycja, po wysłaniu wniosek powinien być widoczny w zakładce Wysłane. W przypadku, gdy wnioskodawca zauważy błąd już po wysłaniu wniosku, jedyną możliwością ponownego wysłania, będzie założenie nowego ID oraz przesłanie prawidłowo wypełnionego wniosku.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 0
Odwiedzin: 633