Na jakie działania może zostać przeznaczone dofinansowanie w ramach Programu „Klub”?

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie 1 min

W ramach wnioskowanego dofinansowania, uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.

Dofinansowanie może być przeznaczone dla szkoleniowca (trenera, instruktora, nauczyciela wf), który prowadzi zajęcia sportowe w klubie. Wysokość dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca w programie wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego) – w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców. Zalecane jest rozdysponowanie dofinansowania wynagrodzenia dla szkoleniowca w ramach całego okresu realizacji zadania, wskazanego we wniosku.

UWAGA: Prowadzenie zajęć sportowych, o których dofinansowanie wnioskują kluby, nie może ograniczać się w czasie do obozu sportowego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 0
Odwiedzin: 216