Jakie kryteria stosowane są przy wyborze wniosków?

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie 1 min

1) spełnienie wymogów formalnych, oraz zgodność wniosku z treścią przedmiotowego programu;
2) wysokość dofinansowania pozyskanego ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku bieżącym, z przeznaczeniem na działalność statutową lub na realizację innych zadań przez wnioskodawcę;
3) cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a także stan zasobów kadrowych, rzeczowych oraz doświadczenie, wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania;
4) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem środków własnych;
5) wysokość ewentualnych opłat pobieranych od uczestników programu (składki członkowskie itp.);
6) udział wolontariuszy w realizacji zadania;
7) promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu;
8) udział w realizacji zadania uczestników o niższym statusie ekonomicznym, ukierunkowane na profilaktykę agresji, patologii społecznych (przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu);
9) wykorzystanie dotacji zgodnie z umową i przeznaczeniem (jeśli wnioskodawca korzystał w latach ubiegłych z dofinansowania w ramach Programu Klub).

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 1
Odwiedzin: 1018