Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie < 1 min

Wymagana dokumentacja:

  1. Wniosek,
  2. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy,
  3. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
  4. Statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowani wnioskodawcy.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy złożyć w wersji papierowej, natomiast w wersji elektronicznej wystarczy przesłać wniosek w systemie AMODIT (nie jest wymagane załączenie skanów dokumentów wymienionych w pkt. 2-4).

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 2
Odwiedzin: 2687
Close Menu
×

Koszyk

Close Panel