Dodatkowy nabór

Przybliżony czas na przeczytanie < 1 min

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków w przypadku, gdy środki FRKF przeznaczone na realizację zadania w ramach niniejszego programu nie zostaną rozdysponowane w całości oraz możliwości dofinansowania większej liczby wnioskodawców w sytuacji, gdy zwiększone zostaną środki na realizację programu, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia.

W przypadku podmiotów ocenionych pozytywnie, bez przyznanego dofinansowania, o pozycji na liście rankingowej (przy tej samej liczbie uzyskanych punktów) decyduje termin złożenia wniosku w systemie AMODIT.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 1
Odwiedzin: 898