Czy można odwoływać się od decyzji?

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie < 1 min

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym jest dokonywana przez członków komisji oceniającej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki, która tworzy ranking punktowy wniosków.

Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki w formie pisemnej, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 7
Odwiedzin: 846