Czy mogę dokonać zmiany w zakresie realizacji zadania po podpisaniu umowy?

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie < 1 min

Dopuszczalne zmiany (wymagające sporządzenia aneksu do umowy):
– zmiana specyfikacji sprzętu sportowego – liczba, rodzaj oraz cena,
– zmiana terminu i miejsca realizacji obozu sportowego,
– zmiana terminu i miejsca realizacji zajęć sportowych,
– zmiana liczby osób prowadzących zajęcia sportowe,
– zmniejszenie wkładu własnego,
– zmiana danych Wnioskodawcy.

Gdy w trakcie realizacji zadania, zajdzie konieczność dokonania którejkolwiek z powyższych zmian, należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MSiT. Konieczne jest wówczas sporządzenie, podpisanie i dołączenie do umowy aneksu.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 0
Odwiedzin: 323