Czy każdy klub sportowy może uzyskać dofinansowanie, niezależnie od kwoty dotacji pozyskanych z innych źródeł?

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie 1 min

Nie, w programie „Klub” dofinansowanie mogą uzyskać jedynie te kluby, w których kwoty dotacji ze środków publicznych udzielanych zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie przekroczyły 200 tys. zł.

Do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy (za 2019 r. w przypadku wniosków składanych w 2020 r. lub sprawozdanie finansowe za 2020 r., w odniesieniu do wniosków składanych w 2021 r.); w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisami Programu „Klub”, do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe dotyczące ostatniego roku obrachunkowego, za 2019 r. w przypadku wniosków składanych w 2020 r. lub sprawozdanie finansowe za 2020 r., w odniesieniu do wniosków składanych w 2021 r..

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 1
Odwiedzin: 335