Jak prawidło przygotować kosztorys?

Każdy klub, który składa wniosek o dofinansowanie w Programie KLUB, musi dokładnie przedstawić sposób w jaki planuje wykorzystać środki. Twórcy programu dokładnie określili, że muszą być to zadania, które w FUNDAMENTALNY sposób wpływają na funkcjonowanie klubu. Dlatego też dokładnie została określona kwota, którą należy przeznaczyć na wynagrodzenie trenera i nie można jej zmienić (chyba że planujemy ją powiększyć 😉). Przypominamy, dla klubu jednosekcyjnego jest to 6 000 zł, a dla klubu wielosekcyjnego jest to 9 000 zł, które można dowolnie rozdzielić pomiędzy osoby prowadzące zajęcia w klubie.

Pozostałą część można wykorzystać na zakup sprzętu sportowego lub/oraz na organizację obozu. W dalszej części artykułu w całości skupimy się na mądrym rozplanowaniu zakupu sprzętu sportowego.

Sprzęt sportowy jest kluczowym elementem podczas prowadzenia treningów. Uatrakcyjnia stałe elementy zajęć i pozwala na doskonalenie umiejętności zawodników. Jest to też element, który często ulega zużyciu, z racji jego częstego eksploatowania, a nie zawsze klub dysponuje odpowiednimi środkami na jego wymianę.

O jaki sprzęt sportowy można wnioskować w Programie KLUB?

W ramach Programu KLUB można wnioskować o kupno:

 • sprzętu lub urządzeń sportowych, które są niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.);
 • pomocniczego sprzętu sportowego, który jest potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki, drabinki itp.);
 • specjalistycznych strojów sportowych (w tym obuwia, koszulek czy spodenek dla zawodników) niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach.

Klubom daje to wiele możliwości – od zakupu piłek, poprzez akcesoria treningowe aż do zakupu strojów meczowych/treningowych dla drużyny. Może być to też okazja do tego, by wyposażyć klub np. w nowe bramki czy nowoczesne przyrządu do treningu. Wybierając sprzęt należy pamiętać o tym, aby najbardziej skorzystali na nim uczestnicy Programu KLUB – dzieci i młodzież do 18 roku życia.

 

 W jaki sposób można stworzyć kosztorys na stronie www.programklub.pl ?

 Sposób 1

 1. Odwiedź podstronę Produkty.
 2. Otwórz kartę interesującego Cię produktu i kliknij „Dodaj do kosztorysu”, jeśli chcesz aby został do niego dopisany.
 3. Gdy wybierzesz wszystkie interesujące Cię produkty kliknij „Zobacz kosztorys”. Pojawi się podsumowanie z informacją o nazwach wybranych produktach, ich cenach jednostkowych oraz sumie i łącznej wartości kosztorysu.
 4. Klikając „Pobierz kosztorys” zostaniesz poproszony o podanie danych klubu do faktury oraz adresu do dostawy. Jest to krok, który później na etapie realizacji, po otrzymaniu dofinansowania, znacznie przyspieszy cały proces.
 5. Ostatni krok „Wygeneruj kosztorys” sprawi, że na podany przez Ciebie adres mailowy trafi kosztorys wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi terminu jego ważności oraz sposobu w jaki można później taki kosztorys zamienić w zamówienie.

 

Sposób 2

 1. Możesz skorzystać z gotowych/przykładowych kosztorysów znajdujących się na podstronie Kosztorysy.
 2. Wystarczy znaleźć odpowiednie zestawienie artykułów i umieść je w swoim wniosku.

 

Sposób 3

 1. Można przesłać listę zapotrzebowania z prośbą o specjalną ofertę na maila ania@programklub.pl . Zostanie przygotowana indywidualna wycena z uwzględnieniem 10% RABATU dla uczestników Programu KLUB.


Jakie informacje o sprzęcie sportowym należy podać wypełniając wniosek?

Wypełniając wniosek należy uzupełnić tabelkę pt. „Przedmiot zakupu sprzętu sportowego”. Dane potrzebne do jej uzupełnienia to:

rodzaj sprzętu (wystarczy zapis np. piłka do koszykówki, piłka do siatkówki, koszulki treningowe bez konieczności podawania pełnej nazwy czy modelu produktu – łatwiej jest później przedstawić ),

liczba sztuk (ile planujemy zakupić sztuk z danego rodzaju),

cena jednostkowa brutto,

suma dla poszczególnych pozycji,

– oraz łączna kwota którą planujemy wydać na zakup sprzętu sportowego.

 

Przygotowując kosztorys należy pamiętać o tym, że wnioskodawca musi przeznaczyć udział środków własnych w zadaniu, nie mniejszy niż 10% wartości dofinansowania, więc można te dodatkowe środki wykorzystać podczas zakupu sprzętu sportowego.

 

Kluby wielosekcyjne powinny zwrócić szczególną uwagę na to, aby w przedmiocie zakupu sprzętu znalazł się dla wszystkich sekcji, których zajęcia prowadzone są w klubie a nie tylko dla jednej.

 

Chciałbyś o coś dopytać?