9 listopada 2018 roku została ogłoszona kolejna edycja Programu KLUB na rok 2019. Wkrótce wszystkie informacje zostaną zaktualizowane na stronie.

Najważniejsze terminy:

  • składanie wniosków do 15 marca 2019
  • ogłoszenie wyników do 15 maja 2019
  • Program może być realizowany wyłącznie w terminie od 2 stycznia do 15 listopada 2019 roku.

Najważniejsze założenia projektu się nie zmieniły. Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Klub edycja 2019 może złożyć każdy klub, który spełnia wszystkie 3 poniższe warunki:

  • prowadzi zarejestrowaną działalność sportową od co najmniej 3 lat przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu);
  • kwota dotacji ze środków publicznych, które otrzymał klub zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie przekroczyła 200 tys. zł;
  • uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych będą wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.
ZAPOZNAJ SIĘ Z POZOSTAŁYMI WARUNKAMI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
Close Menu
×

Koszyk

Close Panel