Dofinansowanie – na co przeznaczyć?

Dofinansowanie – na co przeznaczyć?

Program KLUB edycja 2019:

Kluby jednosekcyjne wnioskują o otrzymanie 10 000 zł

  • Wynagrodzenie trenera wynosi 6 000zł (Wynagrodzenie można podzielić w dowolnych proporcach pomiędzy kilkoma trenerami)
  • Sprzęt sportowy lub/i organizacja obozu sportowego wynosi 4 000zł

Kluby wielosekcyjne ubiegają się o kwotę 15 000 zł

  • Wynagrodzenie trenera wynosi 9 000zł (Wynagrodzenie można podzielić w dowolnych proporcach pomiędzy kilkoma trenerami)
  • Sprzęt sportowy lub/i organizacja obozu sportowego wynosi 6 000zł

Otrzymane środki należy w ścisły sposób przeznaczyć na konkretne zadania. Oczywiście można zwiększyć kwoty przeznaczone na realizację konkretnych zadań, poprzez zwiększenie wkładu własnego klubu, jednak kwoty te nie mogę być niższe.

Dofinansowaniem są objęte zadania, które w fundamentalny sposób wpływają na to jak funkcjonuje klub sportowy.

Sprzęt sportowy jest kluczowym elementem podczas prowadzenia treningów. Uatrakcyjnia stałe elementy zajęć i pozwala na doskonalenie umiejętności zawodników.

Dofinansowanie może być również przeznaczone na organizację obozu sportowego. Są to te same środki, które można przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego. Można zakupić sprzęt sportowy lub pojechać na obóz albo zakupić sprzęt sportowy i pojechać na obóz, wówczas środki mogą zostać podzielone w dowolnej proporcji pomiędzy oba te zadania.

Prowadzisz Klub Piłkarski? Zobacz jak może wyglądać Twój kosztorys! Zobacz jak możesz uatrakcyjnić trening swojej drużyny!