Aktualizacja wyników Program KLUB 2019 z dnia 9 lipca 2019

W dniu 5 lipca 2019 roku została uchwalona decyzja Ministra Sportu dotycząca zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu KLUB w  roku 2019. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 41 377 540 zł.

Zaznaczono, że ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

Poniżej znajdują się aktualne listy z wynikami.

POBIERZ AKTUALNE WYNIKI

Jeśli nie znalazłeś go na powyżej liście poznaj powody, dla których dofinansowanie nie zostało przyznane.

WNIOSKI ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

WNIOSKI KTÓRYM NIE PRZYZNANO DOFINANSOWANIA

 

Źródło:

Decyzja nr 27 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 lipca 2019 roku