7 kroków do otrzymania dofinansowania (2019)

7 kroków do otrzymania dofinansowania

Trwa IV edycja rządowego Programu KLUB!

Zostało jeszcze trochę czasu na składanie wniosków, zrób to szybciej i nie denerwuj się terminami!!

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie dla małych i średnich klubów sportowych. Środki mają być kompleksowym wparciem dla klubów i mogą być przeznaczone na wynagrodzenie dla trenera zakup sprzętu i organizację obozu sportowego.

Jeśli jeszcze nie złożyliście wniosku o dofinansowanie w Programie „KLUB” specjalnie dla Was przygotowaliśmy przewodnik 7 kroków, które należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie.

1. Przeczytaj uważnie warunki uczestnictwa w Programie.
2. Zobacz jakie dokumenty będziesz musiał przygotować aby złożyć wniosek.
3. Zaplanuj na co przeznaczysz dofinansowanie. Przygotuj kosztorys z gotowych zestawów lub zgłoś się po indywidualną wycenę. 
4. Pobierz wniosek.
5. Wypełnij wniosek wraz z załącznikami.
6. Sprawdź czy spełnisz wymagania formalne.
7. Wyślij podpisaną wersję papierową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program „Klub” 2019” oraz złóż wersję elektroniczną poprzez system AMODIT. Pamiętajcie, liczy się data stempla pocztowego!

Ważne daty:

Wnioski do tegorocznej edycji Programu „KLUB” można składać do 15 marca 2019 r.!!!!

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 15 maja 2019 r.